Ohlédnutí za 1. ročníkem Memoriálu Č. Ščudly (1963)

Déšť a bláto nevadily mladým atletům.   První ročník Memoriálu Č. Ščudly šumperských škol.   Za chladného podzimního počasí byl uspořádán ve dnech 5. a 6. 10. 1963 na Tyršově stadionu v Šump...

Sjezd prvních abiturientů státní reálky v Šumperku (1956)

Motto: Domove, domove drahý – můj jediný …   Marie Jílková – Jašková:   Vzpomínáme… Vážení hosté, milí – milí spolužáci! Dovolte, prosím, abych na našem slavnostním z...

Mezinárodně-politický úvodník ke školnímu roku 1960-1961

Je za námi školní rok 1959/60, rok přeplněný významnými událostmi. Některé z nich jsme očekávali, jiné přišly samy, vyplynuly z našeho života, práce i potřeb naší společnosti. I v novém školním roce s...

Základy výroby (1960)

Za lepší spojení školy se životem.   Žáci výběrových tříd jedenáctileté střední školy v Šumperku mají v tomto školním roce jako na ostatních jedenáctiletkách nový vyučovací předmět: Základy výrob...

Prázdninová aktivita učitelů a žáků JSŠ v Šumperku (1958)

Prázdniny skončily. Učitelé i žáci jedenáctileté střední školy v Šumperku se vrátili osvěženi na svá pracoviště – do tříd, v nichž stráví společně nových deset měsíců. Dobré byly prázdniny 1958....

Ze života jedenáctileté střední školy v Šumperku (1958)

Veškeré budovatelské snažení v naší vlasti dostává v současné době nové zaměření. Blíží se totiž XI. sjezd KSČ. K jeho poctě pracující překračují výrobní plány a uzavírají socialistické závazky. Proto...

Vzpomínka na paní profesorku Zdeňku Berčukovou

Letošní 100. výročí založení šumperského gymnázia (1919-2019) je pro nás, bývalé studenty, příležitostí vrátit se ve vzpomínkách do studijních let, zavzpomínat na spolužáky a pedagogy, se kterými jsme...

Mimořádná porada profesorského sboru 28. 11. 1945

Protokol č. 2   o mimořádné poradě profesorského sboru státního reálného gymnasia v Šumperku, konané dne 28. listopadu 1945 za předsednictví referenta ústavu, zem. školního inspektora Josefa Širo...

Měsíc československo-sovětského přátelství na Jedenáctileté střední škole v Šumperku (1955)

Měsíc čs. – sovětského přátelství byl jedinečnou příležitosti vyjádřit dík Sovětskému svazu, věrnému spojenci, za vše, čím podpořil zápas českého a slovenského lidu o národní svobodu, za vše, čí...

Text slavnostní adresy k 80. narozeninám T. G. Masaryka

Pane presidente,   Osvoboditeli,   V den, ve který se naplňuje osmdesátý rok Vašeho požehnaného a hrdinného života, přicházíme i my, čeští profesoři a studenti nejsevernější moravské střední...

Ze vzpomínek první maturantky

Ze vzpomínek první maturantky z roku 1926 – Blaženy Tomečkové.   Po rozpadu Rakousko-Uherska v říjnu 1918 zůstalo okresní město Šumperk stále městem německým. Žila v něm jen malá česká menš...

Řeč prof. Adolfa Slavíka při předání praporu (1934)

Dne 10. června 1934   Slovutný pane předsedo sněmovny poslanců, dovolte mi, abych Vám poděkoval jménem profesorského sboru státního československého reálného gymnasia v Šumperku za poctu, kterou ...